Πληροφορίες για ασθενείς

Πληροφορίες για φροντιστές

Πληροφορίες για επαγγελματίες


Η ασθένεια του Πάρκινσον Δουλεύοντας σε συνεργασία με ασθενείς και φροντιστές

 

This site has been established for the dissemination of information. While every effort is made to ensure that information on this site is accurate and current we accept no liability for any omissions or inaccuracies that may have crept in. If in any doubt please contact your doctor for further advice.

Last Modified 15 June 2004
Maintained by Matthew Harris